Stimuleringsfonds Circulaire Fabrieken

Je hebt een concreet circulair businessplan voor je maakbedrijf dat je wilt realiseren, je hebt samenwerkingspartners, maar je mist nog (een deel van de) financiering. Is dit je situatie, dan kun je een beroep doen op het Stimuleringsfonds. Het fonds is één van de instrumenten van het project Circulaire Fabrieken, waarmee we de versnelling naar circulair ondernemen stimuleren. Aanvragers krijgen ook de mogelijkheid krijgen om in gesprek te gaan met Rabobank over de financiering van hun circulaire businessplan.

Voor wie

Maakbedrijven in de Regio Stedendriehoek met een goed onderbouwd circulair businessplan.

Waarvoor

De subsidie is bedoeld voor het verduurzamen van een productieproces. Het circulair businessplan kan betrekking hebben op verschillende fases in de productie en kan ook gericht zijn op verschillende tredes van de R-ladder. Het kan gaan om bij voorbeeld: circulair ontwerp, modulariteit, levensduurverlenging, onderhoud, hergebruik, recycling of retourlogistiek.

Maximale subsidie

Een aanvrager kan via het Stimuleringsfonds een bijdrage ontvangen voor 50% van de kosten. In deze laatste ronde van het Stimuleringsfonds introduceren we een nieuwe aanpak met vier categorieën die gerelateerd zijn aan de bekende R-ladder voor circulariteit: Re-use en Repair (R3 + R4), Refurbishing (R5), Remanufacturing en Repurpose (R6 + R7), en Recycling (R8). Per categorie is er 75.000 euro beschikbaar.

Tijdlijn

Deadline indiening aanvragen: 1 April 2024.
Beoordeling bekend uiterlijk: datum volgt
Afhandeling vaststelling: datum volgt

Voorwaarden*

 • Het bedrijf dat de aanvraag indient moet gevestigd zijn in de Cleantech Regio, dit betreft de volgende gemeenten: Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen.
 • Voor indiening moet de aanvraag afgestemd zijn met het projectteam Circulaire Fabrieken (m.vanderwesterlaken@kplusv.nl)
 • Ingevuld aanvraagformulier (zie download, even doorscrollen) dat door de organisatie beschikbaar is gesteld, met daarin in ieder geval:
  • Duidelijk geformuleerde investeringsvraag
  • Gewenste sprong die de aanvrager wil maken
 • Een vormvrij projectplan (zie downloads hieronder voor achtergrondinformatie) waarin minimaal de volgende onderwerpen worden beschreven:
  • Aanleiding en probleemstelling
  • Doelstelling
  • Activiteiten, effecten en resultaten
  • Kosten
 • Beschrijving op welke manier het productieproces meer circulair wordt gemaakt, te bepalen op basis van de mate waarin aannemelijk is gemaakt dat op tenminste 1 van de tredes van de R-ladder een substantiële investering wordt gedaan om productieprocessen meer circulair in te richten. Hierbij sluit het productieproces aan op overige bedrijfsprocessen en wordt de levensduur van productiemiddelen verlengd en/of er wordt in het productieproces efficiënter en effectiever gebruik gemaakt van de grondstoffen.
 • Beschrijving van hoe het meer circulair maken van het productieproces wordt gedemonstreerd andere ondernemingen, te bepalen op basis van de kwaliteit van de demonstraties en het bereik bij de doelgroep.
 • Een begroting in het format dat door de organisatie beschikbaar is gesteld (download hieronder, doorscrollen), waaruit blijkt:
  • Waaruit de kosten bestaan (kosten derden en/of personeelsuren)
  • Dat er een dekking is van minimaal 50 procent cofinanciering
  • Begin- en einddatum
 • Ingevulde De-minimisverklaring (download) waaruit blijkt dat de aanvrager nog genoeg de-minimisruimte over heeft.
 • Bankbewijs: dit mag een print screen zijn van de online betaalomgeving, waarbij het bankrekeningnummer en de tenaamstelling duidelijk zichtbaar zijn. Alle andere gegevens mogen onzichtbaar of afgelakt zijn.
 • KVK-uittreksel aanvrager
 • Bijlagen die eventueel van toepassing zijn:
  • Getekende machtiging (indien de aanvrager niet tekenbevoegd is, of als er namens een keten aangevraagd wordt)
  • De-minimis beschikkingen die in de afgelopen 3 belastingjaren zijn afgegeven aan de aanvragende partij/partijen
 • 90% van het toegekende bedrag wordt bij de start overgemaakt naar de rekening van de aanvrager. 10% wordt overgemaakt na inzending van een ingevuld evaluatieformulier en overzicht van de financiële kosten.
 • Projectperiode is in principe 12 maanden. In overleg kan deze doorlooptijd verlengd worden met een beperkt aantal maanden.
 • Afhandeling geschiedt op basis van inhoudelijke kwaliteit van het project (tender). Indien er meerdere aanvragen zijn met een gelijke score volgt er een loting.


Hoe werkt het aanvragen?

Het aanvraagproces bestaat uit een aantal stappen.

 1. Neem contact op met het projectteam Circulaire Fabrieken via subsidieloket@circulairefabrieken.nl
 2. We bespreken de inhoud en voorwaarden* met je
 3. Je dient je aanvraag in via subsidieloket@circulairefabrieken.nl
 4. Wij checken of je aanvraag compleet is
 5. Is je aanvraag op orde, dan gaan je papieren door naar de jury. De jury bestaat minimaal uit een vertegenwoordiger van de Cleantech Regio, een bestuurder uit de regio en een ondernemer. Juryleden zijn: Nina Dorigo, Chimwemwe de Gaay Fortman, Rijn Platteel en Harry Webers

  vlnr Rijn Platteel, Chimwemwe de Gaay Fortman, Nina Dorigo, Harry Webers
 6. De jury beoordeelt de aanvraag inhoudelijk aan de hand van de criteria*
 7. Nadat alle aanvragen zijn beoordeeld worden de aanvragen op basis van de hoogste score gerangschikt
 8. De aanvragen met de hoogste score worden als eerste beoordeeld op basis van de staatssteun en de begroting
 9. Binnen een maand na beoordeling krijg je bericht over wel of geen toekenning
 10. Als je aanvraag wordt toegekend, ontvang je de beschikking.

*Vraag het projectteam Circulaire Fabrieken naar de exacte voorwaarden, de inhoudelijke criteria en de beoordelingscriteria.

 

 

 

 

Downloads

Download: Aanvraagformulier stimuleringsfonds interactief ronde 4

Download: Aanwijzingen voor het schrijven het projectplan Stimuleringsfonds ronde 4

Download: Vaststellingformulier

Download: De-minimisverklaring Stimuleringsfonds
Download: Begrotingsformat Stimuleringsfonds
Denk aan de verplichte en van toepassing zijnde bijlagen. Zie onder ‘Voorwaarden’.

Meer nieuws

Terugblik op de 5e Challenge Week

In de week van de Circulaire Economie (11-15 Maart 2024) vond alweer de 5e Challenge Week Circulaire Fabrieken plaats. Op maandagochtend 11 Maart vond de