DOE DE
QUICK
SCAN

VEEL
GESTELDE
VRAGEN

DOE DE
QUICK
SCAN

MAAK WERK
VAN JE CIRCULAIRE
AMBITIES

Voor 50 maakbedrijven in de Cleantech Regio met impactvolle grondstoffenstromen in een aantal sectoren.

Lees meer gestelde vragen

Je gaat met intensieve ondersteuning aan de slag met het realiseren van jouw circulaire ambities.

Lees meer gestelde vragen

Deze bedrijven gingen je voor: Artech Rubber, Bakkerij Fuite, Clear Polymers, Lagemaat, Leadax.

Lees meer gestelde vragen

Video afspelen

Veelgestelde vragen

Circulaire Fabrieken is voor maakbedrijven

  • gevestigd in de Cleantech Regio
  • met impactvolle grondstoffenstromen in de levensmiddelenindustrie/ voedselverwerking, biomassaverwerking, bouw gerelateerde activiteiten, high-tech/apparatenbouw, papier- en kartonindustrie
  • met aantoonbare ambitie en commitment van management (bijvoorbeeld opgenomen in bedrijfsvisie of -plan) en interne kennis over circulariteit
  • met een status op de R-ladder
  • reeds samenwerkend met de keten of op zoek naar samenwerking

50 bedrijven in de Cleantech Regio nodigen wij op basis van dit profiel én aanbevelingen vanuit het netwerk persoonlijk uit om een quickscan uit te voeren. 

De resultaten uit de scan zijn basis voor advies over vervolgstappen, binnen of buiten het project.

Het project staat daarnaast open voor bedrijven die al een vergevorderd circulair businessplan hebben of investment ready zijn. Laat het ons weten als je hier meer over wilt weten.

Bedrijven die deelnemen aan Circulaire Fabrieken gaan ambities stapsgewijs omzetten in een concreet circulair businessplan, onder andere door gebruik te maken van de kennis, het netwerk en de diverse technische en business tools die via het project ter beschikking worden gesteld. Denk aan vouchers voor inkoop van expertise of voor het afsluiten van innovatiecontacten, hulp bij matchmaking of ketensamenwerking, het oplossen van specifieke challenges e.d.

Voor een aantal plannen die market- en investment ready zijn is een bijdrage uit het Stimuleringsfonds Circulaire Fabrieken beschikbaar.

Artech Rubber, Bakkerij Fuite, Clear Polymers, Lagemaat, Leadax: vijf innovatieve bedrijven uit de regio, die mede dankzij bijdragen uit het project Circulaire Fabrieken succesvol aan de circulaire weg timmeren.

Omdat succes naar meer smaakt nodigen we na de zomer van 2021 een volgende groep maakbedrijven uit de Cleantech Regio uit om mee te doen aan het Regio Deal-project Circulaire Fabrieken.

  • Ambitie en commitment om er een succes van te maken
  • Tijd, geld en energie om plannen uit te voeren
  • Bereidheid om bij te dragen aan een circulaire Cleantech Regio door kennis en ervaring te delen met anderen

Voor ons – projectuitvoerders KplusV, Saxion Hogeschool en VNO-NCW Midden – is het belangrijk dat jouw circulaire stappen straks gaan bijdragen aan de ambitie van Cleantech Regio om de meest circulaire regio van Nederland te zijn. Je ervaringen op je route naar circulair ondernemen gebruiken we ter inspiratie en activatie van andere bedrijven in je regio.

Het project Circulaire Fabrieken wordt uitgevoerd in het kader van de Cleantech Regio Deal. De Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio. Met het sluiten van de Regio Deal geven Rijk, provincies Gelderland en Overijssel, gemeenten, ondernemers en onderwijs samen invulling aan de ambitie van de Cleantech Regio om groene, duurzame en inclusieve economische groei te realiseren, waarbij de investeringen als gevolg van de Regio Deal werken als een hefboom voor toekomstige samenwerkingen. Al deze partijen hebben een financiële bijdrage geleverd om de projecten mogelijk te maken.

Dankzij de financiële bijdrage uit de Regiodeal Cleantech Regio kunnen 50 bedrijven kosteloos de quickscan uitvoeren en hulp krijgen bij het invullen. Om de ondersteuning bij de scanuitvoer, de verwerking van gegevens en begeleiding van deelnemende bedrijven zo optimaal mogelijk te organiseren, nodigen we de betreffende ondernemers niet in een keer uit, maar in kleine groepjes (vanaf september 2021).   

Heb je interesse in de quick scan, maar geen uitnodiging gehad? Neem contact met ons op en we kijken samen of dit project bij jouw situatie past.

Hoe werkt het project?

(op uitnodiging, inlog nodig). De scan geeft inzicht in je circulaire kansen en uitdagingen en fungeert als intake om een geschikt vervolgtraject te kunnen bepalen, binnen of buiten het project. Vanuit het programma kunnen we je ondersteunen bij het uitvoeren van de scan.

Op basis van analyses van de uitkomsten van de quick scans en gesprekken met onze experts worden kansrijke en impactvolle circulaire plannenmakers uitgenodigd om ambities om te zetten in een concreet businessplan. Wij ondersteunen je met kennis, vouchers, matchmaking, ketensamenwerking, oplossen van challenges, e.d.

Voor een beperkt aantal plannen die market- en investment ready zijn is een bijdrage uit het Stimuleringsfonds Circulaire Fabrieken beschikbaar.

Laatste nieuws

Studenten Saxion op werkbezoek bij Clear Polymers

Ook door studenten van Saxion worden bedrijven die instappen in het project Circulaire Fabrieken ondersteund. Deelname maakt dat bedrijven via deze Regiodeal werk kunnen maken van hun circulaire ambities. In september waren ze op werkbezoek bij een van de koplopers.

Lees verder »

Agenda

27 oktober 2021

Waarom je circulair moet ondernemen om toekomstbestendig te zijn – webinar

Contact

Als je dit formulier wilt verzenden, moet je onze Privacyverklaring accepteren(Vereist)

Bernedine Bos (projectleider)
KplusV

E: b.bos@kplusv.nl
M: 06-82638704
L: https://www.linkedin.com/in/bernedinebos/
T: https://twitter.com/BernedineBos  

 

Harrie van Bommel
Saxion University of Applied Sciences

E: h.w.m.vanbommel@saxion.nl
L:  https://www.linkedin.com/in/harrie-van-bommel-a279056/

Login voor de Quick scan

Heb je interesse in de quick scan, maar geen uitnodiging gehad? Neem contact met ons op [hyperlink naar formulier] en we kijken samen of dit project bij jouw situatie past.