Kennisvoucher

Eén van de stappen op weg naar circulair ondernemen is nader (markt)onderzoek doen naar concrete circulaire plannen. Voor het inkopen van specifieke kennis kunnen bedrijven een beroep doen op een kennisvoucher.

Voor wie

MKB-maakindustrie in de Cleantech Regio.

Waarvoor

Een bedrijf kan individueel of samen met ketenpartners aanvullende expertise inhuren voor extra innovatiekracht bij het oplossen van een specifiek vraagstuk. Bijvoorbeeld meer technisch georiënteerde uitdagingen, rond o.a. circulair ontwerp, modulariteit, levensduurverlenging, onderhoud, hergebruik en recycling. Of meer bedrijfseconomische uitdagingen, o.a. op het vlak van financiën, wet- en regelgeving, logistiek, ketensamenwerking, marketing/communicatie en informatievoorziening.

Maximale subsidie

Met een voucher krijgt het bedrijf en/of de keten de helft van de kosten van een specifieke onderzoeksopdracht vergoed vanuit het programma. Bij een maximale subsidie van € 5.000 bedraagt de minimale opdrachtwaarde € 10.000. De andere helft (minimaal € 5.000) betaalt het bedrijf en/of de keten uit eigen middelen. Deze cofinanciering door het bedrijf mag geschieden in uren mits deze wel worden begroot en verantwoord.

Een bedrijf mag in principe een voucher aanvragen, bij uitzonder twee.

Voorwaarden

 • Het bedrijf dat de aanvraag indient moet in principe gevestigd zijn in de Cleantech Regio (gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst of Zutphen). Uitzonderingen zijn in overleg mogelijk.
 • Vóór indiening moet de aanvraag afgestemd zijn met het projectteam Circulaire Fabrieken
 • Aanvraagformulier invullen (doorscrollen, download) en ondertekenen, met daarin in ieder geval:
  • Duidelijk geformuleerde kennisvraag
  • Gewenste sprong die het consortium wil maken
 • Minimale cofinanciering van 50 procent
 • De-minimisverklaring invullen en ondertekenen
 • Verplichte bijlagen aanleveren:
  • KvK-uittreksel aanvrager
  • Ingevulde begroting
  • Bankbewijs
 • Bijlagen die eventueel van toepassing zijn:
  • Getekende machtiging (indien de aanvrager niet tekenbevoegd is, of als er namens een keten aangevraagd wordt)
  • De-minimis beschikkingen die in de afgelopen 3 belastingjaren zijn afgegeven aan de aanvragende partij/partijen
 • 90% van het toegekende bedrag wordt bij de start overgemaakt naar de rekening van de aanvrager. 10% wordt overgemaakt na insturing van een ingevuld evaluatieformulier en overzicht van de financiële kosten.
 • Doorlooptijd van de voucher is in principe 3 maanden. In overleg kan deze doorlooptijd verlengd worden.


Hoe werkt het aanvragen van een voucher?

 1. Neem contact op met het projectteam Circulaire Fabrieken via subsidieloket@circulairefabrieken.nl
 2. We bespreken de inhoud en voorwaarden met je
 3. Je dient je aanvraag in via subsidieloket@circulairefabrieken.nl. Je vindt de benodigde formulieren hieronder bij ‘Downloads’
 4. Wij checken of je aanvraag compleet is
 5. Is je aanvraag op orde, dan gaan je papieren door naar de jury. De jury bestaat minimaal uit een vertegenwoordiger van de Cleantech Regio, een bestuurder uit de regio en een ondernemer. De jury beoordeelt of aan de voorwaarden is voldaan en de kennisvouchers kunnen worden uitgegeven
 6. De jury beoordeelt op vaste momenten, iedere 8 weken, of je aanvraag gehonoreerd wordt
  Juryleden zijn: Nina Dorigo, Chimwemwe de Gaay Fortman, Rijn Platteel en Harry Webers
 7. Binnen een maand na beoordeling krijg je bericht over wel of geen toekenning
 8. Als je aanvraag wordt toegekend, ontvang je de beschikking
 9. Binnen 4 maanden na toekenning vragen we je om een evaluatieverslag en kostenoverzicht in te vullen.


Downloads

Download: Aanvraagformulier kennisvoucher
Download: De-minimisverklaring kennisvoucher
Download: Begrotingsformat 
Denk aan de verplichte en van toepassing zijnde bijlagen. Zie onder ‘Voorwaarden’.

Meer nieuws

Terugblik op de 5e Challenge Week

In de week van de Circulaire Economie (11-15 Maart 2024) vond alweer de 5e Challenge Week Circulaire Fabrieken plaats. Op maandagochtend 11 Maart vond de