Innovatiecontract

Partners die besluiten om gezamenlijk een circulaire keten te gaan ontwikkelen kunnen daarvoor binnen het programma een innovatiecontract afsluiten.

Voor wie

mkb-maakindustrie in de regio Stedendriehoek.

Waarvoor

Een bedrijf kan samen met (bestaande) ketenpartners besluiten om via een gezamenlijke investering een belangrijke ontwikkelstap te zetten richting een circulaire keten. Wanneer de gewenste ontwikkeling niet met bestaande partners kan worden gerealiseerd kan een bedrijf besluiten om een challenge uit te schrijven. Via een matchmakingsbijeenkomst, waarin de uitdaging van het bedrijf centraal staat, gaan we op zoek naar een (innovatieve) samenwerkingspartner. Voor deze challenges worden innovatieve startups/mkb’ers, onderzoekers en investeerders uitgenodigd, zodat voldoende denkkracht aanwezig is om tot slimme oplossingen te komen.

Maximale subsidie

Partners die besluiten om gezamenlijk een circulaire keten te gaan ontwikkelen kunnen daarvoor binnen het programma een innovatiecontract afsluiten. Met het innovatiecontract krijgen de partners een derde van de gezamenlijke investering  vergoed vanuit het programma. Bij een maximale subsidie van € 7.500 bedraagt de minimale gezamenlijke investering € 22.500. De andere twee derden (minimaal € 15.000) betalen de investerende bedrijven uit eigen middelen. Deze cofinanciering door de investerende bedrijven mag geschieden in uren mits deze wel worden begroot en verantwoord.

Voorwaarden

 • Het bedrijf dat de aanvraag indient moet in principe gevestigd zijn in de Cleantech Regio (gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst of Zutphen). Uitzonderingen zijn in overleg mogelijk.
 • Vóór indiening moet de aanvraag afgestemd zijn met het projectteam Circulaire Fabrieken
 • Aanvraagformulier (even doorscrollen, download) invullen en ondertekenen, met daarin in ieder geval:
  • Duidelijk geformuleerde kennisvraag
  • Gewenste sprong die het consortium wil maken
 • Minimale cofinanciering van 50 procent
 • De-minimisverklaring invullen en ondertekenen
 • Verplichte bijlagen aanleveren:
  • KvK-uittreksel aanvrager
  • Ingevulde begroting
  • Bankbewijs
 • Bijlagen die eventueel van toepassing zijn:
  • Getekende machtiging (indien de aanvrager niet tekenbevoegd is, of als er namens een keten aangevraagd wordt)
  • De-minimis beschikkingen die in de afgelopen 3 belastingjaren zijn afgegeven aan de aanvragende partij/partijen
 • 90% van het toegekende bedrag wordt bij de start overgemaakt naar de rekening van de aanvrager. 10% wordt overgemaakt na insturing van een ingevuld evaluatieformulier en overzicht van de financiële kosten.
 • Doorlooptijd van de voucher is in principe 3 maanden. In overleg kan deze doorlooptijd verlengd worden.

 

Hoe werkt het aanvragen van een voucher?

 1. Neem contact op met het projectteam Circulaire Fabrieken via subsidieloket@circulairefabrieken.nl 
 2. We bespreken de inhoud en voorwaarden met je
 3. Je dient je aanvraag in via subsidieloket@circulairefabrieken.nl. Je vindt de benodigde formulieren hieronder bij ‘Downloads’
 4. Wij checken of je aanvraag compleet is
 5. Is je aanvraag op orde, dan gaan je papieren door naar de jury
 6. De jury beoordeelt op vaste momenten, elke 8 weken, of je aanvraag gehonoreerd wordt
  Juryleden zijn: Nina Dorigo, Chimwemwe de Gaay Fortman, Rijn Platteel en Harry Webers
 7. Binnen een maand na beoordeling krijg je bericht over wel of geen toekenning
 8. Als je aanvraag wordt toegekend, ontvang je de beschikking
 9. Binnen 4 maanden na toekenning vragen we je nog een vragenlijst in te vullen over (financiële) voortgang.

 

Downloads

Download: Aanvraagformulier Innovatiecontract 
Download: De-minimisverklaring innovatiecontract
Download: Begrotingsformat
Denk aan de verplichte en van toepassing zijnde bijlagen. Zie onder ‘Voorwaarden’.

Meer nieuws

Terugblik op de 5e Challenge Week

In de week van de Circulaire Economie (11-15 Maart 2024) vond alweer de 5e Challenge Week Circulaire Fabrieken plaats. Op maandagochtend 11 Maart vond de