Kennissessie 2: tweede leven voor afval bij deurenproductie

De tweede kennissessie Circulaire Fabrieken – in samenwerking met RCT Gelderland   – vond plaats op 7 december bij Krepel Deuren. Ondernemers uit de bouw en installatiesector (of bouw gerelateerd) kwamen voor de tweede maal bijeen om te praten over circulariteit. Na een rondleiding werd na een korte kennismakingsronde door het gastbedrijf een presentatie gehouden over hun activiteiten en de circulaire ambities waar ze aan werken.

Krepel Deuren in Klarenbeek is een zeer oud familiebedrijf. Ze produceren zowel mooie, chique kistjes, waarin bijvoorbeeld cognac of dure wijn wordt verpakt, als deuren. Bij de productie van die deuren ontstaat afval. Dat nu, als het niet kan worden hergebruikt, in het bedrijf wordt afgevoerd. Maar ja, afval bestaat niet is de slogan, dus kun je dit afval ook een tweede leven geven. Deze vraag stond centraal tijdens de tweede kennissessie bouw en installatie.

Nieuwe verbindingen in keten

Ook deze vervolgsessie was erg interessant, er werd geleerd van de ervaringen in de sloop en de productie van tussenwanden. Bovendien leidde de vraag van Krepel Deuren, hoe krijgt het afval dat wij produceren een tweede leven, weer tot nieuwe verbindingen in de keten, die mogelijk bijdragen aan circulaire antwoorden op deze vraag.

Het was daarmee wederom een heel goed bezochte en leerzame bijeenkomst en met de deelnemers werd afgesproken dat de volgende (3de) bijeenkomst in februari 2023 plaats zal gaan vinden bij Lagemaat te Heerde. RCT Gelderland zal dit initiatief wederom begeleiden.

Kennissessies verpakkingen en metaal/machinebouw

Vanuit het project Circulaire Fabrieken volgen in de loop van 2023 nog kennissessies over de thema’s ‘Verpakkingen’ (februari 2023) en ‘Metaal/Machinebouw’ (april 2023). Belangstelling voor deelname aan één van deze sessies? Neem dan contact op met het projectteam Circulaire Fabrieken, info@circulairefabrieken.nl .

Ga hier naar het verslag van de eerste kennissessie bouw/bouw gerelateerd.

Circulaire Fabrieken ondersteunt maakindustrie Cleantech Regio

Vanuit de landelijke overheid wordt er in de Nederlandse regio’s geïnvesteerd om belangrijke maatschappelijke vragen aan te pakken. Regio en landelijke overheid trekken daarbij gezamenlijk op, waarbij er dus gebruik wordt gemaakt van de regionale kennis. In de Cleantech Regio draait er ook een regiodeal programma. Een van de projecten die in dit kader wordt uitgevoerd is ‘Circulaire Fabrieken’. Dit project richt zich op de maakindustrie, zoals bouw, metaal, maar ook voedselverwerking. Bedrijven kunnen via een quick scan aan de slag met circulair ondernemen. Daarnaast kunnen ze specifieke cases aan studenten voorleggen in de Challenge Week en zijn er financiële middelen beschikbaar om circulaire plannen van bedrijven te helpen uitvoeren. In ‘Circulaire Fabrieken’ werken Saxion Hogeschool, Cleantech Regio, KplusV adviesbureau, VNO-NCW Midden en RCT Gelderland samen.

Kennissessies helpen ondernemers bij circulaire ontwikkelingen en ketensamenwerking

Als onderdeel van het project Circulaire Fabrieken worden kennissessies belegd met bedrijven die actief zijn in bepaalde branches. Gestart is met de bouw en installatie. Aan tafel zitten verschillende partners uit de bouwketen. Een installateur, bouwbedrijf, architect, specialist in luchtbehandeling, sloper en een deurenfabrikant. De kennissessies worden een keer of vier per jaar gehouden, waarbij telkens één bedrijf gastheer/vrouw is. Dat bedrijf komt met een adviesvraag aan de anderen.

Meer weten? Neem contact op met een van de projectpartners.

 

Meer nieuws

Terugblik op de 5e Challenge Week

In de week van de Circulaire Economie (11-15 Maart 2024) vond alweer de 5e Challenge Week Circulaire Fabrieken plaats. Op maandagochtend 11 Maart vond de