Circulaire Fabrieken investeert 25.000 euro in kennis en onderzoek circulaire oplossingen

Vier circulaire ambities van innovatieve bedrijven in de Cleantech Regio stonden centraal tijdens de Challenge Week, die het projectteam Circulaire Fabrieken in de week van 14 t/m 18 maart 2022 voor de eerste keer organiseerde. In deze week brachten we de vier bedrijven met een circulaire challenge in contact met studenten van Saxion en bedrijven met specifieke kennis of mogelijk oplossing.

Na dagen van intensief overleg, werkbezoeken, onderzoek, plannen en presentaties maken bereikte de Challenge Week op vrijdagochtend een mooie climax. Met omschrijvingen als ‘veel potentie’, ‘grote impact’, ‘gecharmeerd van keuze voor alternatief materiaalgebruik’, ‘goede kritische blik’ beloonden juryleden Harry Webers (voorzitter SER Overijssel) en Nina Dorigo (Business Developer bij Cleantech Regio) alle vijf ingebrachte uitwerkingen met een kennisvoucher van 5.000 euro, waarmee de vier Challengebedrijven nader onderzoek kunnen cofinancieren. Onze speciale dank aan de 15 Saxion-studenten! Wat een creativiteit en succesvolle bijdragen. Webers: “Er is veel denkwerk gedaan door jonge, gepassioneerde mensen. Dat geeft hoop voor de toekomst”!

Dit zijn de matches van Challenge Week 1

  • Clear Polymers is beloond met een kennisvoucher voor onderzoek naar doorontwikkeling en marktgereed maken van een product, geproduceerd met regranulaat van Clear Polymers. Vier Saxion-studenten hebben deze optie ingebracht en het eerste voorwerk gedaan.
  • GMM Luchttechniek wil het gebruik van plaatstaal vervangen door alternatief materiaal. Met de ontvangen kennisvoucher kan geïnvesteerd worden in onderzoek naar mogelijkheden die Parthian inbracht.
  • Circular Club heeft een kennisvoucher ontvangen om samen met We Deliver Solutions onderzoek te doen naar engineering van demontabele aansluitingen, als deelproject van het gebouwconcept dat los van het grid kan functioneren. Voor het verder verkennen van mogelijke businessmodellen wil Circular Club een Life Cycle Analysis laten uitvoeren. Voor dit doel heeft het bedrijf een tweede kennisvoucher ontvangen.
  • In de Challenge Week zijn door studenten diverse mogelijkheden aangedragen en uitgewerkt om statiegeldblik in supermarkten in de regio te introduceren. Foodlane neemt een kennisvoucher in ontvangst om samen met Tomra uit te zoeken wat de volgende stap is in dit proces. De jury: “Dit plan heeft potentie en kan grote impact op de regio en daarbuiten hebben”.

Ook de inbreng van Polymer Science Park en RPP Kunststofoplossingen waren waardevol. Contacten zijn gelegd!

  

Over Circulaire Fabrieken

Het Regio Deal-project Circulaire Fabrieken ondersteunt 50 maakbedrijven in de Cleantech Regio bij de omslag van lineair naar circulair ondernemen. Naast intensieve individuele begeleiding worden bedrijven samengebracht met ketenpartners om grondstoffenstromen in kaart te brengen en circulaire businessmodellen te ontwikkelen. Onderdeel van de begeleiding zijn kennisvouchers en innovatiecontracten.

 Kennisvouchers

Een bedrijf kan individueel of samen met ketenpartners aanvullende expertise inhuren voor extra innovatiekracht bij het oplossen van een specifiek vraagstuk. Bijvoorbeeld meer technisch georiënteerde uitdagingen, rond o.a. circulair ontwerp, modulariteit, levensduurverlenging, onderhoud, hergebruik en recycling. Of meer bedrijfseconomische uitdagingen, o.a. op het vlak van financiën, wet- en regelgeving, logistiek, ketensamenwerking, marketing/communicatie en informatievoorziening.

Met een voucher (max. € 5.000) krijgt het bedrijf en/of de keten de helft van de kosten van een specifieke onderzoeksopdracht vergoed vanuit het programma, de andere helft betaalt het bedrijf en/of de keten uit eigen middelen.

Contact

Meer nieuws

Terugblik op de 5e Challenge Week

In de week van de Circulaire Economie (11-15 Maart 2024) vond alweer de 5e Challenge Week Circulaire Fabrieken plaats. Op maandagochtend 11 Maart vond de