Bedrijven, experts en studenten aan de slag met oplossen concrete circulaire uitdagingen

Het Regio Deal project Circulaire Fabrieken organiseert deze week de eerste Challenge Week. We organiseren deze week om deelnemers aan de Week te ondersteunen bij het verwezenlijken van hun circulaire ambities en om innovatieve bedrijven de kans te geven nieuwe business te genereren of opgedane kennis of een netwerk te delen.

Tijdens de Challenge Week werken we toe naar het matchen van challengebedrijf en kennis- of innovatieleverancier en het samen opstellen van een plan van aanpak. Dit plan is de basis voor het aanvragen van een voucher Circulaire Fabrieken, waarmee het challengebedrijf de inkoop van de aangeboden kennis of innovatieontwikkeling kan cofinancieren. Na een intensieve week van uiteenlopende online en offline sessies weten we op vrijdagochtend welke bedrijven een kennisvoucher (max € 5.000 of innovatievoucher (max € 7.500) verzilveren.

Ben je nieuwsgierig naar de ‘oplossingen’ die op vrijdag gepresenteerd worden, zien en horen hoe teams samenwerken en tot welke resultaten dat leidt? Je bent vrijdag 18 maart van harte welkom in Deventer bij de slotbijeenkomst. Het programma start om 08.00 en eindigt om 11.30 uur. Geef het even door als je erbij wilt zijn info@circulairefabrieken.nl dan informeren we je over locatie en programma.

Om je een idee te geven waar de challenges over gaan:

  • Clear Polymers zoekt hoogwaardige circulaire toepassingen voor het recyclaat van aspergefolie
  • GMM Luchttechniek onderzoekt mogelijkheden voor toepassing biobased materialen voor luchtkanalen
  • Circular Club zoekt samenwerking met leveranciers voor de ontwikkeling van een demontabele woning die los van het grid kan functioneren.
  • Foodlane wil samen met partners een pilot ontwikkelen voor de introductie van een statiegeldblik voor koffie/snoep etc.in de supermarkten in de Stedendriehoek.

Meer nieuws

Terugblik op de 5e Challenge Week

In de week van de Circulaire Economie (11-15 Maart 2024) vond alweer de 5e Challenge Week Circulaire Fabrieken plaats. Op maandagochtend 11 Maart vond de