Bedrijven Stedendriehoek besparen fors op grondstoffen en CO2-uitstoot

Regio Stedendriehoek (voorheen Cleantech Regio), bestaande uit acht gemeenten rondom de steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen, werkt aan het versterken van de duurzame, economische ontwikkeling en een volledig circulaire economie in de regio. De regio ondersteunt en motiveert bedrijven tot verbetering van hun circulariteit door onder andere het programma Circulaire Fabrieken. Vier bedrijven krijgen een substantiële financiële bijdrage vanuit het Stimuleringsfonds van Circulaire Fabrieken waardoor ze hun product, productie of keten meer circulair kunnen maken. Het programma Circulaire Fabrieken wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de Regio Deal Cleantech Regio en de projectpartners KplusV, Saxion Hogeschool en VNO-NCW Midden.

Forse besparing op grondstoffen door circulaire projecten
De bijdrage uit het Stimuleringsfonds is totaal 687.000 euro. Dit is 50% van de projectkosten voor de bedrijven met een maximum van 200.000 euro per aanvraag. Door deze circulaire projecten kan een forse besparing op fossiele en minerale grondstoffen worden gerealiseerd, waaronder maar liefst 6,6 miljoen m3 grondwater en een enorme reductie van CO2-uitstoot.

De vier bedrijven en projecten die geselecteerd zijn voor een bijdrage uit het fonds zijn BioPanel, Waterrotonde Eerbeek, Leadax Circular Roofing en Circufloc.

BioPanel gaat haar biobased plaatmateriaal – een alternatief voor de huidige aardoliegebaseerde platen – aan het einde van hun levensduur upcyclen naar nieuw biobased plaatmateriaal. BioPanel is gemaakt uit snel hernieuwbare, plantaardige grondstoffen. Het materiaal stoot tot 99% minder CO2 uit dan regulier gebruikte materialen en is nagenoeg CO2-vrij produceerbaar.

Fred van Schoonhoven van BioPanel is blij met de financiële ondersteuning uit het Stimuleringsfonds. ‘Dit gaat onze circulariteit echt vormgeven’.

In het project Waterrotonde Eerbeek bouwt Industriewater Eerbeek een pilotinstallatie, als onderdeel van een proces dat moet leiden tot een volledig circulair watersysteem voor vier papierfabrieken, operationeel in 2029. De primaire grondstof grondwater wordt voor 100% gereduceerd. Er wordt dus geen grondwater meer gebruikt, wat leidt tot een potentiële besparing van 6.600.000 m3 grondwater per jaar.

Circular Roofing heet het project van Leadax. Het bedrijf heeft duurzame dakbedekking ontwikkeld, met een onbenutte plastic afvalstroom als grondstof. Productie en keten zijn maximaal verduurzaamd, recycle- en upcycle aan het einde van de levensduur is geborgd. Het bedrijf gaat nu verder investeren in keten-integratie en doorontwikkeling van het unieke product.

En tot slot ontwikkelt Warmteplan BV met het project CircuFloc een bio-based, circulair product met een zeer goede isolatiewaarde voor gebouwen, schaalbaar in productie en betaalbaar voor de consument. Dat levert jaarlijks een reductie van 1.128.000 kg primaire grondstoffen op.

Nieuwe aanvragen voor cofinanciering

De vier bedrijven hebben eind 2022 hun aanvraag ingediend bij het Stimuleringsfonds Circulaire Fabrieken voor cofinanciering van hun circulaire project. Na een zorgvuldige procedure en beoordeelde een deskundige, onafhankelijke jury de investeringsaanvragen. Dat gebeurde op basis van uiteenlopende criteria, zoals mate van circulariteit op de R-ladder, slaagkans en totale jaarlijkse vermeden primaire grondstofverbruik. In januari 2023 werd de subsidie aan de aanvragers toegekend.

Later dit jaar gaat het Stimuleringsfonds weer open voor nieuwe aanvragen van maakbedrijven.

Wil je meer informatie of ook een aanvraag indienen? Neem dan contact op met Maarten van der Westerlaken.

Meer nieuws

Terugblik op de 5e Challenge Week

In de week van de Circulaire Economie (11-15 Maart 2024) vond alweer de 5e Challenge Week Circulaire Fabrieken plaats. Op maandagochtend 11 Maart vond de