Op zoek naar een oplossing voor een circulair vraagstuk?

Ben jij op zoek naar kennis over en/of een aanpak voor je circulaire ambities? Sta je open voor co-creatie en wil je via open innovatie samenwerken met andere mkb’ers en/of start-ups? Doe dan mee met de Challenge Week van 17 t/m 22 januari 2022, georganiseerd door het project Circulaire Fabrieken. De Challenge Week staat open voor deelnemers aan het project, maar er zijn ook mogelijkheden voor niet-deelnemers, die met een concrete circulaire vraagstuk komen.

Eenvoudig concept

Je hebt een circulair vraagstuk waarvoor je kennis en/of een aanpak zoekt. Jij formuleert je vraag, wij helpen zoeken naar een geschikte partij die – mogelijk – een werkbare aanpak biedt. Door onze kennis, uitgebreide netwerk en communicatiekanalen zijn wij in staat potentiële ‘partijen’ te vinden. Tijdens de Challenge Week brengen we partijen samen en pitchen deze partijen (leveranciers van kennis, innovaties of andere oplossingen) hun idee, waarna je een keuze maakt met welke partij je verder gaat ontdekken of samenwerking mogelijk is. In Brabant is een vergelijkbaar concept bijzonder succesvol gebleken: 9 van de 10 challenges leverden een samenwerking op en in 60% tot 70% van de gevallen kwam die van buiten de sector!

Thema’s

Challenges kunnen meer technisch en/of organisatorisch van aard zijn. Een challenge zou bijvoorbeeld kunnen gaan over:

  • Gebruik van reststromen voor hergebruik/recycling
  • Reductie van grondstoffengebruik en reststromen door procesoptimalisatie
  • Gebruik van biobased grondstoffen ipv grondstoffen op basis van aardolie
  • Productontwerp- en ontwikkeling met de focus op de end-of life fase
  • Ketensamenwerking voor het sluiten van materiaalkringlopen
  • Van op product naar meer op service gerichte businessmodellen

 

Challenge melden

Ben je deelnemer aan het project Circulaire Fabrieken en heeft jouw bedrijf een uitdaging? Meld je aan, omschrijf je challenge en maak kennis met partijen tijdens de Challenge Week van 17 t/m 22 januari 2022.

Ben je geen deelnemer, maar je hebt wel een concrete circulaire uitdaging voor jouw bedrijf waar je een oplossing voor zoekt? Neem contact met ons op om te overleggen of we je via de Challenge Week of anderszins verder kunnen helpen.

Challenge Week

In de week van 17 t/m 22 januari zal er op diverse momenten zowel online als offline contact zijn tussen challengers en partijen. De week begint op maandag met kennismaken tijdens een kick-off in Apeldoorn. Op dinsdag bezoeken partijen samen met studenten het challengebedrijf, op woensdag is er kort online contact tussen bedrijf en studenten en selecteren de bedrijven de partijen die het beste aansluiten bij hun challenge. Op een gezamenlijke slotbijeenkomst op vrijdagmiddag pitchen deze leveranciers hun plan van aanpak.

Over Circulaire Fabrieken

Het project Circulaire Fabrieken sluit aan op de ambities van Cleantech Regio om de meest circulaire regio van Nederland te zijn en wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de Regio Deal Cleantech Regio.

Projectuitvoer: KplusV, Saxion en VNO-NCW Midden.

www.circulairefabrieken.nl

info@circulairefabrieken.nl

Meer nieuws

Terugblik op de 5e Challenge Week

In de week van de Circulaire Economie (11-15 Maart 2024) vond alweer de 5e Challenge Week Circulaire Fabrieken plaats. Op maandagochtend 11 Maart vond de