2e Kennissessie Metaal en Machinebouw Duits Sustainable Solutions te Zutphen

Op dinsdag 19 September vond de 2de bijeenkomst plaats van de Metaal/Machinebouw groep van het project Circulaire Fabrieken. We waren te gast bij het bedrijf “Duits Sustainable Solutions” te Zutphen. Na een presentatie door Alfred Stokvis over de geschiedenis en de activiteiten van het bedrijf werd een rondleiding verzorgd (zie foto’s) waaruit duidelijk bleek hoe divers de activiteiten zijn en hoe geëxperimenteerd wordt met de inzet van cobots.

Daarna hebben we de ingebrachte  ‘adviesvraag’ van Alfred besproken:

“Hoe krijgen we de overheid zover dat ze gaan bijdragen aan een circulaire metaalsector in de Stedendriehoek?”

 

Als voorbeeld had Alfred een opdracht van het waterschap genomen. Hierbij ging het over het vervangen van acht metalen luiken in een betonnen opbouw. Het beton moet verdwijnen en aanvankelijk was het de bedoeling dat de luiken zouden worden aangepast, zodat ze hergebruikt kunnen worden. Echter, tijdens de ontwerpfase vond met dit toch te duur en moesten er toch gewoon nieuwe luiken komen.

De levendige discussie die zich naar aanleiding van deze vraag ontspint levert uiteindelijk de volgende tips en ideeën op:

 

  • De vraag spitst zich nogal toe op de ander. Het meekrijgen van de overheid en ja binnen de overheid zijn de beleidsmakers andere mensen dan de inkopers en zoveel praten die niet met elkaar. Wat zou kunnen is dat we als metaalsector in de Stedendriehoek meer gezamenlijk gaan optrekken, dan kun je meer een vuist maken.
  • Belangrijk is dat je als metaalbedrijf zo vroeg mogelijk aan tafel zit bij je klant; in feite in de ontwerpfase. Hierdoor is het beter mogelijk om met de klant samen te ontwikkelen.
  • Het kan soms helpen om breder naar het project te kijken. Door hergebruik en de extra uren die daarvoor nodig zijn, kun je de extra kosten misschien in een ander onderdeel van het project weer terughalen.
  • Bij het kijken naar de kosten en de vaststelling dat hergebruik duurder is, moet je wel alle kosten in beeld brengen, dus ook CO2 en grondstoffen reductie. Het gaat immers om ‘the total cost of ownership’. Als je dat doet hoeft hergebruik helemaal niet duurder te zijn. De Saxion Hogeschool kan voor studenten zorgen die dit soort berekeningen kunnen maken.
  • Het bedrijf heeft als pay off ‘sustainable solutions’, draag dat veel meer uit. Laat in gesprekken met klanten en op andere manieren veel duidelijker zien dat Duits/ZLI in zijn beleid kiest voor duurzaam en circulair. Uiteindelijk vind je dan ook de klanten die dat waarderen. Overheden horen daar vermoedelijk wel bij, ze moeten eigenlijk wel door alle internationale afspraken die er gemaakt zijn.

 

Het was een heel interessante bijeenkomst doordat we kennis hebben gemaakt met het veelzijdige bedrijf “Duits Sustainable Solutions” en door de gedachtenwisseling over de adviesvraag die Alfred in had gebracht.

Heel erg bedankt Alfred voor de gastvrijheid en het heerlijke eten na afloop.

Een volgende 3de bijeenkomst van deze groep zal ergens eind November/begin December plaats gaan vinden bij Veldkamp te Raalte https://www.veldkamp.com/

Ben je gevestigd in de Stedendriehoek en wil je aansluiten bij deze groep neem dan contact op met Harrie van Bommel h.w.m.vanbommel@saxion.nl

 

 

Meer nieuws

Terugblik op de 5e Challenge Week

In de week van de Circulaire Economie (11-15 Maart 2024) vond alweer de 5e Challenge Week Circulaire Fabrieken plaats. Op maandagochtend 11 Maart vond de