Beter benutten van circulaire kansen voor materialen en afvalstromen

Perron038 profileert zich als de plek voor de innovatieve maakindustrie in de regio. Dit wordt gerealiseerd door een werkplek te bieden aan een aantal innovatieve bedrijven uit de maakindustrie en innovatieve productiemiddelen en methoden te bieden waar bedrijven tegen betaling gebruik van kunnen maken. Dit wordt gerealiseerd door; werkplek te bieden aan een aantal innovatieve bedrijven uit de maakindustrie; innovatieve productiemiddelen en methoden te bieden waar bedrijven tegen betaling gebruik van kunnen maken en nauw samen te werken met het onderwijs.

Belemmering ervaren

Op dit moment ligt de nadruk bij Perron038 vooral op het faciliteren van innovatieve productie middelen en technieken voor de maakindustrie in de regio. Er wordt veel gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen en technieken waarbij duurzaamheid en circulariteit feitelijk nog niet wordt meegenomen. Het is daarom tijd dat ook Perron038 en zijn klanten bewust omgaan met materialen en hun afval en impact minimaliseren.

Vraag: Hoe kunnen Perron038 en zijn klanten het afval en de impact van een innovatieve productietechniek zoveel mogelijk verkleinen en inspelen op circulaire kansen voor de betrokken materialen?


Doe mee aan de Challenge Week en maak kans op

  • blijvende procesbegeleiding, ook na het totstandkoming van de match
  • 3 maanden vervolgadvies en -onderzoek door hbo-studenten Saxion
  • toegang tot testfaciliteiten, innovators en bedrijven in de Cleantech Regio (Stedendriehoek)
  • mogelijkheden tot ontwikkeling en groei.

De challenges

Lenferink is een onderhoudspartner voor zowel particulieren als bedrijven en overheidsinstellingen. Ze specialiseren zich in het (planmatig) onderhouden van de buitenzijde van gebouwen. In de praktijk komt dit voornamelijk neer op schilderwerk en onderhoud aan kozijnen, al voert Lenferink ook andere klussen uit. Belemmering ervaren Op dit moment wordt er bij onderhoud en schilderwerk nog weinig aandacht besteedt aan de impact of circulariteit. Kwasten worden al vaker gebruikt en verf wordt afgevoerd en verwerkt maar daar houdt het op dit moment op. Grote projecten en aanbestedingen vereisen steeds vaker een vermelding van verwachte CO2 uitstoot en maatregelen aangaande circulariteit. Vraag: Welke circulaire kansen zijn er in planmatig (schilder)onderhoud en hoe kan de (CO2) impact zo veel mogelijk worden verkleind?

Circulaire kansen in planmatig onderhoud

Lenferink is een onderhoudspartner voor zowel particulieren als bedrijven en overheidsinstellingen. Ze specialiseren zich in het (planmatig) onderhouden van de buitenzijde van gebouwen. In de

Mensink is een bouwbedrijf dat is ontstaan vanuit een boerenbedrijf waarbij de laatste agrarische activiteiten sinds 2011 zijn gestopt. Het is een lokale bouwer met een scherp oog voor innovatie. Belangrijk is daarbij volgens Mensink om op het juiste moment aan te haken bij innovaties. Niet te vroeg, dat zorgt voor hoge kosten en ontwikkelonzekerheid maar ook niet te laat. Voor biobased bouwen is volgens Mensink het juiste moment om hierop in te zetten aangebroken. Belemmering ervaren Op dit moment is de markt voor biobased bouwen een opkomende maar nog kleine markt. Dat brengt verschillende nadelen met zich mee zoals relatief hoge prijzen en uitdagende verkrijgbaarheid van materialen in vergelijking tot niet-biobased alternatieven. Ondertussen stelt de overheid een ambitie om in 2030 in 30% van de nieuwbouw minimaal 30% biobased bouwmaterialen te gebruiken. Vraag: Hoe ziet de businesscase voor biobased bouwen er op dit moment en in de nabije toekomst uit en hoe kan Mensink het best inspelen op de mogelijkheden en overheidsambitie aangaande biobased bouwen?

Een business case voor biobased bouwen

Mensink is een bouwbedrijf dat is ontstaan vanuit een boerenbedrijf waarbij de laatste agrarische activiteiten sinds 2011 zijn gestopt. Het is een lokale bouwer met