De Markt van Tweedehands Elektronica

Bij E-waste sorteercentrum Weee.nl in Apeldoorn wordt op jaarbasis circa 5000 ton E-waste gesorteerd voor recycling. Deze stroom afval is onder meer afkomstig van de milieustraten uit het werkgebied van Circulus (2000 ton) en van de kringloopbedrijven die stekkerartikelen inzamelen. Slechts een beperkt deel (ongeveer 5%) daarvan wordt direct of na reparatie ter verkoop aangeboden in de eigen kringloopwinkels. De doelstelling van de E-novation Hub is dit percentage elektrische apparaten te verhogen naar 10% en in 2050 naar 50%. Door middel van verlenging van de levensduur van het desbetreffende product of component om zo ook onnodige recycling te voorkomen.

Belemmering ervaren

Momenteel wordt de inname, de reparatie en het verkoopproces ver van elkaar vandaan uitgevoerd door verschillende partijen en is de communicatie onderling onvoldoende. Ook is onvoldoende bekend of consumenten wel behoefte hebben aan tweedehands elektrische producten.

Vraag:

Hoe vindt het brede aanbod aan tweedehands elektronica de weg naar de kansrijke afzetmarkten?

Contactpersoon Circulaire Fabrieken: Maarten van der Westerlaken, KplusV
challenge #2

Doe mee aan de Challenge Week en maak kans op

  • blijvende procesbegeleiding, ook na het totstandkoming van de match
  • 3 maanden vervolgadvies en -onderzoek door hbo-studenten Saxion
  • toegang tot testfaciliteiten, innovators en bedrijven in de Cleantech Regio (Stedendriehoek)
  • mogelijkheden tot ontwikkeling en groei.

De challenges

Hergebruik Single-Use Bierfusten

Jaarlijks worden er 3 à 4 duizend single use bierfusten verbruikt bij DAVO Deventer. Dit levert een enorme berg afvalplastic op inclusief bijbehorende kosten. In

Recycling van Zonnepanelen

De markt van zonnepanelen groeit per jaar gemiddeld met 20% en in Nederland zijn er op dit moment al meer dan 50 miljoen. Zonnepanelen hebben